Umowa o dzieło a umowa zlecenie – najważniejsze różnice

0
3138

Umowy cywilnoprawne, czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło są chętnie podpisywane zarówno przez pracodawców, jak i wykonawców. Oba typy umów pozwalają na obniżenie kosztów pracy w porównaniu do zatrudnienia na umowę o pracę. Poza tym nie nakładają na strony tak daleko idących zobowiązań. Na początku obie umowy cywilnoprawne były bardzo zbliżone, z czasem jednak regulacje zmieniły się i różnice stały się istotne również z finansowego punktu widzenia. A więc co różni umowę o dzieło i umowę zlecenie?

Przedmiot umowy zlecenie i umowy o dzieło

Podstawowa różnica polega na sformułowaniu samej umowy. To co jest przedmiotem umowy zlecenie, nie powinno być przedmiotem umowy o dzieło. Przynamniej teoretycznie. W praktyce często trudno wskazać jasne granice i te same czynności mogą opisane w obu umowach w nieco inny sposób. Mówiąc bardziej dokładnie:

  • Umowa o dzieło dotyczy wykonania konkretnego, z góry opisanego dzieła. Może być ono materialne lub niematerialne, a także mieć tzw. charakter samoistny.
  • Umowa zlecenie dotyczy wykonywania pewnej czynności w sposób zgodny z umową przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy.

W praktyce oznacza to, że np. można zawrzeć umowę o dzieło na stworzenie dwudziestu zdjęć produktów wskazanych przez zleceniodawcę, w sposób opisany w umowie. Dzieło może dotyczyć też np. wykonania tekstów, grafik czy rękodzieła.

Umowa zlecenie natomiast będzie właściwsza wtedy, gdy zlecasz np. prowadzenie wykładów w szkole czy prowadzenie fanpage’a na Facebooku.

Ważną różnicą pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenie jest to, że w przypadku tej pierwszej wykonawca jest odpowiedzialny za efekt końcowy. W przypadku drugiej wykonawca odpowiada za staranne wykonywanie czynności opisanej w zleceniu.

Niektóre prace, jak wspomniane pisanie tekstów, mogą być ujęte zarówno w formie umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie. Jeśli chcesz stworzyć poprawną umowę o dzieło, która nie wzbudzi wątpliwości ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, opisz dokładnie dzieło, które ma powstać. W przypadku tekstów będzie to tematyka artykułów, ich ilość, długość oraz sposób utrwalenia i przekazania dzieła.

Składki i podatek dochodowy

Tam, gdzie to możliwe zleceniodawcy wolą podpisywać umowę o dzieło a nie zlecenie z uwagi na niższe koszty. Z finansowego punktu widzenia kluczową różnicą pomiędzy obiema umowami jest konieczność opłacania składek ZUS w przypadku umowy zlecenie. Są one wysokie zwłaszcza wtedy, gdy pracownik nie ma wynagrodzenia wyższego lub równego płacy minimalnej na umowę o dzieło lub zlecenie w innej firmie. Wówczas oskładkowanie umowy zlecenie jest zbliżone do umowy o pracę.

Natomiast umowa o dzieło nie jest podstawą do opłacania ubezpieczenia. Przy obliczaniu wynagrodzenia na umowie należy uwzględnić jedynie podatek dochodowy.

Warto też pamiętać, że w przypadku umów cywilnoprawnych możliwe jest pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu, które mogą wynosić 20% lub 50%. Wyższe koszty uzyskania przychodu są możliwe w niektórych zawodach (np. dziennikarza) w przypadku, gdy umowa obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ