Rehabilitacja – studia, czyli jak zostać fizjoterapeutą?

0
3060

Rehabilitacja ma na celu przywrócenie pacjentowi sprawności po przebytych urazach i kontuzjach, jak również poprawę jakości życia osób cierpiących z powodu dysfunkcji układu ruchu oraz schorzeń neurologicznych. Zabiegi rehabilitacyjne korygują postawę ciała, zmniejszają ból oraz umożliwiają wykonywanie codziennych czynności. Przeprowadzaniem terapii u osób niepełnosprawnych zajmuje się fizjoterapeuta, który pomaga pacjentom poprzez specjalny masaż, ćwiczenia ruchowe oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Do 2016 roku aby zostać fizjoterapeutą, wystarczyło ukończyć szkołę policealną w zawodzie technik fizjoterapeuta. Po regulacjach wprowadzonych w ustawie z 26 października 2015 roku przedstawicielem tego zawodu może zostać jedynie osoba, która ukończyła studia I lub II stopnia na kierunku fizjoterapia. Jeśli zatem interesuje Cię rehabilitacja, studia będą nieodzowne do uzyskania wymaganych prawem kwalifikacji.

Studia fizjoterapia – wymogi rekrutacyjne

Fizjoterapia to podstawowy kierunek studiów, jaki należy ukończyć w celu zdobycia kompetencji uprawniających do przeprowadzania rehabilitacji. Znajdziesz go praktycznie na każdej Akademii Wychowania Fizycznego, jak również na wielu uniwersytetach, wyższych uczelniach zawodowych oraz w szkołach niepublicznych.

Jeśli chodzi o wymogi rekrutacyjne, uczelnie publiczne uwzględniają głównie język polski, język obcy oraz jeden z trzech przedmiotów do wyboru: chemię, biologię oraz fizykę. W kwalifikacji na studia II stopnia bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną na studiach licencjackich.

Jednak sam dyplom wyższej uczelni nie wystarczy, aby pracować jako rehabilitant. Studia przygotują Cię jedynie pod względem merytorycznym, natomiast od absolwenta (czy też kandydata) oczekuje Cię także:

 • doskonałej sprawności fizycznej i siły;
 • cierpliwości i wytrwałości;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • komunikatywności, umiejętności perswazyjnych;
 • miłego usposobienia.

Rehabilitacja – studia podyplomowe

Choć ukończenie 5-letnich studiów na kierunku fizjoterapia zapewni Ci pełne kompetencje do samodzielnego przeprowadzania, podyplomówka zdecydowanie ułatwi Ci znalezienie pracy w zawodzie. Sprawdź zatem, czego konkretnie może dotyczyć rehabilitacja – studia podyplomowe zwykle są ukierunkowane na pewną grupę pacjentów. Możesz rozszerzyć swoje kompetencje na takich kierunkach jak:

 • rehabilitacja ortopedyczna urazów sportowych,
 • rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
 • rehabilitacja w geriatrii,
 • rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • neurorehabilitacja osób dorosłych,
 • kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej.

Uzyskując wąską specjalizację, przekazujesz pracodawcom jasny komunikat – jesteś gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji i możesz zaoferować znacznie więcej niż osoby po studiach licencjackich czy magisterskich. Ponadto zyskujesz kompetencje niezbędne do pracy z pacjentami wymagającymi szczególnej uwagi, np. osobami starszymi czy dziećmi autystycznymi.

[Głosów:3    Średnia:4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ