Faktoring a eksport – jak zabezpieczyć swoje transakcje?

0
347
Faktoring a eksport

Prowadzeniu działalności gospodarczej towarzyszy z reguły ryzyko i niepewność. Dotyczy to zwłaszcza handlu zagranicznego, gdzie trwoga wynika z różnic związanych ze specyfiką transakcji i obowiązującymi zwyczajami handlowymi. Braku możliwości weryfikacji partnerów handlowych, a także różnic w kursach walut. Antidotum na powyższe problemy i pomocą w pokonaniu barier związanych z wejściem na nowe rynki zbytu, może okazać się faktoring eksportowy.

Czym zatem jest ten rodzaj faktoringu, jak działa i w jaki sposób zabezpiecza transakcje?

Faktoring eksportowy

Jest rodzajem faktoringu polegającą na przekazaniu kopii faktury wystawionej za sprzedaż towarów lub wykonanie usług firmie faktoringowej, która jest faktorem eksportowym. I otrzymaniu w zamian zaliczki w wysokości do 90% wartości wystawionej faktury, po potrąceniu prowizji. Ponadto faktoring eksportowy zabezpiecza przedsiębiorstwo przed ryzykiem różnic kursowych, ponieważ może być rozliczany bez przewalutowania w walutach EURO, GBP czy USD.

Jest więc idealnym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary lub usługi na rynki zagraniczne. I udzielają swoim kontrahentom kredytu kupieckiego w postaci odroczonych terminów płatności. Dodatkowo potrzebują pomocy w zakresie weryfikacji potencjalnego kontrahenta. I poszukują środków na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań firmy.

Bezpieczeństwo transakcji podstawą

Faktoring eksportowy oprócz finansowania jest również formą wsparcia w zakresie weryfikacji finansowej i subordynacji płatniczej dotychczasowych i potencjalnych zagranicznych kontrahentów. Dzięki weryfikacji wiarygodności zagranicznych interesariuszy usługa faktoringu bezsprzecznie ogranicza ryzyko braku zapłaty od zagranicznych partnerów biznesowych. Przez co wpływa na poprawę bezpieczeństwa realizowanych kontraktów handlowych. Dodatkową zaletą korzystania z usług faktoringowych jest możliwość przekazania firmie faktoringowej zarządzania wierzytelnościami. W tym monitorowania terminowości należnych z faktur spłat.

Ponadto dzięki faktoringowi przedsiębiorstwa prowadzące handel z firmami zagranicznymi po przekazaniu zarządzania wierzytelnościami firmie faktoringowej otrzymują wsparcie w przypadku konieczności przeprowadzania działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania należności.

Faktoring, a ryzyko kursowe

Faktoring eksportowy jest także tarczą chroniącą eksporterów przed ryzykiem poniesienia straty wskutek ryzyka kursowego. Wynika to z możliwości wypłaty zaliczek na poczet należności z faktur w walucie transakcji, co pozwala przedsiębiorcy na dokonanie wymiany waluty na złotówki dopiero przy zadowalającym kursie.

Wniosek

W przypadku firm zajmujących się eksportem korzystanie z faktoringu eksportowego jest bezsprzecznie usługą niosącą wiele korzyści. Eliminuje bowiem liczne ograniczenia i problemy pojawiające się w handlu zagranicznym. Umożliwia rozwój działalności eksportowej i wpływa na konkurencyjność eksportera. I przede wszystkim gwarantuje zabezpieczenie przeprowadzanych transakcji. Dlatego warto podjąć decyzję o współpracy z firmą faktoringową. Ponieważ jest to rodzaj synergii, który zdecydowanie przekłada się na bezpieczeństwo prowadzonych interesów i wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ