Na jakich zasadach przysługuje emerytura rolnicza?

0
2409

Do 30 września 2017 roku prawo do emerytury przysługiwało osobom, które osiągnęły podwyższony wiek emerytalny. Plany poprzedniego rządu zakładały stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego od stycznia 2013 cyklicznie co kwartał, aż do osiągnięcia stałego kryterium wieku – 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Jednak od 1 października nowy rząd ponownie obniżył powszechny wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Reforma emerytalna ma znaczenie także dla rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Komu przysługuje emerytura rolnicza i kiedy można się o nią ubiegać?

Kto może starać się o emeryturę rolniczą?

Przyznanie świadczenia emerytalnego odbywa się na wniosek rolnika, który wkroczył w odpowiedni wiek emerytalny. Wyjątek stanowią osoby pobierające świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy – wówczas po osiągnięciu minimalnego wieku emerytalnego automatycznie zyskują prawo do emerytury. Jednak w każdym przypadku rolnik musi również spełnić kryterium podstawowego stażu ubezpieczenia emerytalno-rentowemu w KRUS,  który wynosi 25 lat. Kiedy można składać wniosek o emeryturę rolniczą? O przyznanie świadczenia mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

  • ukończyli powszechny wiek emerytalny (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat) po dniu 30 września 2017;
  • do dnia 30 września 2017 ukończyli 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), ale nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego w danym kwartale;
  • do dnia 30 września 2017 osiągnęli podwyższony wiek emerytalny, lecz jak dotąd nie ubiegali się o przyznanie rolniczego świadczenia emerytalnego.

A co z emeryturami częściowymi?

Od 1 stycznia 2013 roku rolnicy mogli ubiegać się o częściowe emerytury rolnicze, o ile osiągnęli wiek 65 lat (mężczyźni) i opłacali składki emerytalno-rentowe w KRUS przez co najmniej 40 lat. Kobiety ubezpieczone w KRUS mogłyby starać się o emeryturę częściową dopiero od 2021 roku, po przekroczeniu 62 r.ż. i co najmniej 35-letnim stażu ubezpieczenia.

Z uwagi na obniżenie powszechnego wieku emerytalnego, od 1 października 2017 rolnicy nie mogą wnioskować o przyznanie emerytury częściowej. Jednak osoby, które zdobyły uprawnienia przez tą datą, automatycznie przechodzą na pełną emeryturę.

Dla kogo wcześniejsza emerytura rolnicza?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą składać osoby, które do 31 grudnia 2017 roku osiągnęły odpowiednie kryterium wiekowe ( 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn), a także przynajmniej przez 30 lat podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS. Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, rolnik musi również zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Co ważne, fakt zaprzestania działalności rolniczej powinien wynikać z przeniesienia własności gospodarstwa rolnego, np. w formie darowizny, umowy o dożywocie lub umowy sprzedaży. Warto przy tym pamiętać, że również małżonek emeryta nie może być właścicielem gospodarstwa rolnego ani prowadzić działalności rolniczej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ