Jakie akty prawne reguluje RODO?

0
20
Jakie akty prawne reguluje RODO?
Jakie akty prawne reguluje RODO?

Jakie akty prawne reguluje RODO?

Jakie akty prawne reguluje RODO?

RODO, czyli Rzeczpospolita Ochrony Danych Osobowych, to rozporządzenie Unii Europejskiej, które ma na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli. Wprowadza ono nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz określa prawa jednostek, których dane są przetwarzane. RODO jest obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce.

Podstawowe akty prawne regulujące RODO

RODO opiera się na kilku podstawowych aktach prawnych, które mają na celu zapewnienie spójności i jednolitości w zakresie ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Rozporządzenie (UE) 2016/679

Rozporządzenie (UE) 2016/679, znane również jako RODO, jest głównym aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Określa ono prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe oraz prawa jednostek, których dane są przetwarzane. Rozporządzenie to wprowadza również nowe zasady dotyczące zgody na przetwarzanie danych, prawa do informacji oraz prawo do bycia zapomnianym.

Dyrektywa 95/46/WE

Dyrektywa 95/46/WE była poprzednim aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Choć została zastąpiona przez RODO, wciąż ma znaczenie, ponieważ wiele jej zasad zostało uwzględnionych w nowym rozporządzeniu. Dyrektywa ta wprowadzała podstawowe zasady ochrony danych osobowych, takie jak zasada zgodności, zasada celowości czy zasada ograniczenia przetwarzania danych.

Ustawa o ochronie danych osobowych

W Polsce ochrona danych osobowych jest również regulowana przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Ta ustawa wprowadza dodatkowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w Polsce, które muszą być zgodne z wymogami RODO. Ustawa ta określa również uprawnienia organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w Polsce, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podsumowanie

RODO jest regulowane przez kilka podstawowych aktów prawnych, w tym Rozporządzenie (UE) 2016/679, Dyrektywę 95/46/WE oraz Ustawę o ochronie danych osobowych. Wszystkie te akty prawne mają na celu zapewnienie ochrony prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej, w tym również w Polsce.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z aktywnymi przepisami RODO, które regulują ochronę danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową https://www.marpnet.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ