Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?

0
31
Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?
Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?

Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?

Co to jest RODO i od kiedy obowiązuje?

RODO, czyli Rzeczpospolita Ochrony Danych Osobowych, to unijne rozporządzenie mające na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Rozporządzenie to zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 roku i weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Podstawowe zasady RODO

RODO wprowadza szereg zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jedną z kluczowych zasad jest zasada legalności, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone tylko w przypadku istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Inną ważną zasadą jest zasada przejrzystości, która nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek informowania osób, których dane dotyczą, o celach i sposobach przetwarzania ich danych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

RODO przewiduje również szereg praw dla osób, których dane są przetwarzane. Jednym z tych praw jest prawo dostępu do danych, czyli możliwość uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo do sprostowania swoich danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ponadto, RODO wprowadza prawo do przenoszenia danych, które umożliwia osobie, której dane są przetwarzane, otrzymanie swoich danych w formacie elektronicznym i przesłanie ich do innego podmiotu.

Kary za naruszenie RODO

RODO wprowadza również surowe kary za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W zależności od rodzaju naruszenia, kary mogą wynosić nawet do 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

RODO jest unijnym rozporządzeniem mającym na celu ochronę prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Rozporządzenie to wprowadza szereg zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przewiduje szereg praw dla osób, których dane są przetwarzane. RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku i naruszenie jego przepisów grozi surowymi karami.

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z RODO i jego obowiązującymi przepisami! Dowiedz się, czym jest RODO i od kiedy jest w mocy. Zdobądź niezbędną wiedzę, aby chronić prywatność danych osobowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji:

https://www.complito.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ