Co 17 artykuł kodeksu cywilnego?

0
110
Co 17 artykuł kodeksu cywilnego?
Co 17 artykuł kodeksu cywilnego?

Co 17 artykuł kodeksu cywilnego?

Co 17 artykuł kodeksu cywilnego?

Artykuł 17 kodeksu cywilnego dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta.

Odpowiedzialność właściciela zwierzęcia

Zgodnie z artykułem 17 kodeksu cywilnego, właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje zwierzę. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno szkód materialnych, jak i szkód niematerialnych.

Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do naprawienia szkody, chyba że udowodni, że szkoda powstała z winy poszkodowanego lub z innych przyczyn niezależnych od niego.

Wyjątki od odpowiedzialności

Artykuł 17 kodeksu cywilnego przewiduje również pewne wyjątki od odpowiedzialności właściciela zwierzęcia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę, jeśli udowodni, że szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej lub działania osoby trzeciej, której nie można było uniknąć.

Ponadto, jeśli właściciel zwierzęcia udowodni, że szkoda powstała w wyniku działania osoby poszkodowanej, która świadomie naraziła się na niebezpieczeństwo, to również nie ponosi odpowiedzialności.

Postępowanie w przypadku szkody

W przypadku wyrządzenia szkody przez zwierzę, poszkodowany ma prawo do dochodzenia odszkodowania od właściciela zwierzęcia. Właściciel jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

Jeśli poszkodowany nie jest w stanie uzyskać porozumienia z właścicielem zwierzęcia w sprawie odszkodowania, może złożyć pozew do sądu. Sąd rozpatrzy sprawę i podejmie decyzję w sprawie wysokości odszkodowania.

Podsumowanie

Artykuł 17 kodeksu cywilnego reguluje odpowiedzialność właściciela zwierzęcia za szkody wyrządzone przez jego zwierzę. Właściciel jest zobowiązany do naprawienia szkody, chyba że udowodni, że szkoda powstała z winy poszkodowanego lub z innych przyczyn niezależnych od niego. Istnieją jednak pewne wyjątki od odpowiedzialności, takie jak działanie siły wyższej lub działanie osoby poszkodowanej. W przypadku szkody, poszkodowany ma prawo do dochodzenia odszkodowania od właściciela zwierzęcia.

Wezwanie do działania dotyczące Co 17 artykułu kodeksu cywilnego:

Zgodnie z art. 17 Kodeksu cywilnego, każda osoba ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego oraz do ochrony swojego wizerunku. W przypadku naruszenia tych praw, przysługuje Ci prawo do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W związku z tym, zachęcam Cię do zapoznania się z treścią artykułu 17 Kodeksu cywilnego oraz skonsultowania się z prawnikiem w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat.

Link tagu HTML do: https://www.digitaldep.pl/:
DigitalDep

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ